Złoże katalityczne jest złożem filtracyjnym o czarnym kolorze stosowanym do usuwania żelaza, manganu, siarkowodoru, arsenu oraz radu z zasobów wodnych. Dwutlenek manganu który pokrywa powierzchnię złoża katalitycznego działa jako katalizator w reakcji redoks żelaza i manganu.

Złoże katalityczne to naturalny materiał filtracyjny, który dzięki efektywnej redukcji związków manganu oraz żelaza pozwala uzyskać wysoką jakość uzdatniania wody przy zastosowaniu go w procesie filtracji.