Kontakt

 

PARTNER CHEM 
ul. Składowa 23
20-305 Lublin
NIP: 946-182-89-31

tel 81 463 4628 
tel. 81 463 4658
fax. 81 463 4685

  Informacja Ogólna: info@partnerchem.pl
Dział Handlu Krajowego: handel@partnerchem.pl
Dział Handlu Zagranicznego export@partnerchem.pl